U bent hier

Praktijk

Perron 11 

Perron 11 is een centrum voor psychotherapie aan jongeren en volwassenen.    Vanuit een systeemtheoretische visie (klik hier voor meer info)  proberen we samen met jou te bekijken hoe je anders met je probleem  kan omgaan. We besteden aandacht aan de bredere  context (familiaal,  maatschappelijk, cultureel, ...) waarbinnen jouw moeilijkheden  en mogelijkheden beïnvloed worden.

 

We verlenen professionele hulp aan:

   - jongeren vanaf 13 jaar

   - volwassenen

   - ouders/broer/zus/familielid/vriend(in) van een persoon met psychische moeilijkheden

 

Aanbod:

   - Individuele therapie

   - Relatietherapie

   - Gezinstherapie

 

Enkele voorbeelden van situaties of moeilijkheden die een reden kunnen zijn om hulp te zoeken:

  - Bij vragen rond opvoeding of (co-)ouderschap, problemen in het gezin of in een nieuw samengesteld gezin

  - Bij moeilijkheden in je partnerrelatie

  - Als je worstelt  met identiteit of geaardheid (holebi, transgender)

  - Wanneer je moeilijkheden of conflicten ervaart in relaties met anderen

  - Wanneer je twijfelt, je onzeker of angstig voelt in contact met anderen

  - Als je vragen hebt of begeleiding wilt rond een gestelde diagnose (ASS, ADHD, psychose, borderline of andere                          

    persoonlijkheidskenmerken,  bipolaire stoornis, ...)

  - Wanneer je een bepaalde situatie of gebeurtenissen moeilijk kan verwerken

  - Wanneer je bezorgd bent om het gebruik van alcohol of andere drugs door jezelf of door iemand uit je omgeving

  - Wanneer internet, gamen of gokken een te grote invloed hebben op je leven 

  - Wanneer je gepest wordt of het gevoel hebt er niet bij te horen

  - Wanneer je ontevreden bent over jezelf en over hoe je in het leven staat

  - Wanneer je depressieve gevoelens hebt

  - Als je problemen hebt met eten of je gewicht

  - Wanneer je ’t moeilijk hebt met bepaalde overgangen in het leven (vb. puberteit, aanvatten van studie of werk, geboorte, huwelijk,             

    echtscheiding, verhuis, pensioen, ...)

  - Bij vragen rond je studie ( studiekeuze, motivatie, uitstelgedrag,…) of werksituatie

  -  ...

 

Het is ook mogelijk dat we tijdens de behandeling jouw omgeving betrekken of samenwerken met  andere  hulpverleners,  je huisarts of  een psychiater.  Dit enkel in samenspraak met jou en mits jouw toestemming. Wanneer we niet over  de gewenste deskundigheid beschikken zullen          we je zorgvuldig doorverwijzen.  

Wij ondertekenen de deontologische code van de BVRGS   ( Belgische vereniging voor relatietherapie- gezinstherapie en systeemtherapie)  die is gebaseerd op de code van de Europese Vereniging voor Gezinstherapie (EFTA) en de deontologische code van de Psychologencommissie.

 

'Therapie biedt geen pasklare oplossing, maar kan helpen problemen anders te bekijken.'